21.11.2019

Nowy Napis Co Tydzień #024 / O objawach istnienia

Dr hab. Katarzyna Szewczyk-Haake rekomenduje tom Objawy Wojciecha Kassa. – Tom otwiera wiersz mający charakter wyrazistej poetyckiej deklaracji – relacjonuje badaczka. – Mówi się w nim o tym, że nowe wydarzenie słowa powstaje niejako naturalnie, jest wyrazem uczuć, emocji twórcy. Ta autoekspresja tłumaczy tytuł tomu: Objawy. Wiersze Kassa to „objawy” konkretnego ludzkiego istnienia. Wiersz, mówi nam Kass, ma zastąpić ścięte drzewo, ma wejść na jego miejsce. Nie chodzi tu jednak tylko o prostą ekologiczną troskę autora. Wiersz ma być ekwiwalentem tego, co faktycznie istnieje.

Więcej na załączonym nagraniu:

Wojciech Kass, Objawy, Sopot: Biblioteka „Toposu” 2019.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Katarzyna Szewczyk-Haake, O objawach istnienia, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2019, nr 24

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...