Czytelnia / Katarzyna Szewczyk-Haake

Katarzyna Szewczyk-Haake - dr hab. literaturoznawstwa. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka kilku książek historycznoliterackich („Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądowego i estetycznego projektu ekspresjonizmu", Kraków 2008; „Nowoczesna literatura etyczna. Wokół twórczości Józefa Wittlina i Pära Lagerkvista”, Poznań 2017; „Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach”, Kraków 2018; „Moralna strona ludzkiego bytu. O twórczości Józefa Wittlina”, Warszawa-Kraków 2019) oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych. Współredaktorka tomów poświęconych zagadnieniom literatury i duchowości („Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów”, Kraków 2018 oraz „Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej”, Poznań 2014). Uczestniczka licznych konferencji naukowych w kraju i za granicą. Interesuje się komparatystyką literacką, poezją XX i XXI wieku, korespondencją literatury i sztuk wizualnych, związkami literatury i religii. Trudni się także przekładem literackim (ze szwedzkiego i niemieckiego) i krytyką literacką. Była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programów translatorskich Robert Bosch Stiftung i Svenska institutet. Wyróżniona brązowym medalem Gloria Artis (2018).

Twórczość:

Książki autorskie:

  • Nowoczesna literatura etyczna. Wokół twórczości Józefa Wittlina i  Para Lagerkvista
  • Krajobrazy regionu. Studium interdyscyplinarne Ziemi Gnieźnieńskiej (wspólnie z B. Frydryczak, M. Ciesielskim, P. Pawlakiem, M.M. Kędzierskim) 

Książki zbiorowe (redakcje):

  • Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów (wspólnie z M. Ciesielskim)
  • Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i  szwedzkiej, (wspólnie z P. Bukowskim) 

Źródła internetowe:

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=5826
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1684814/?&pageNo=1

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...