19.11.2020

Nowy Napis Co Tydzień #076 / [40]

>ziemia jest imieniem | które
powstaje w wyniku ewolucji
‘’ziemia jest jednym z ży
Wiołów | które są częściami
bramy
<ziemia obok wody po
wietrza i ognia przy
jmująca różne okre
ślenia tak samo
jest subs
tancją
:żywioły przyjmują wła
sności ale nie mają
wyróżnionej to | co wyróżnia
żywioł jest nie = obecne
?kolejność metamorfoz
ma znaczenie a być może
niektóre są wykluczone

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Roman Bromboszcz, [40], „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 76

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...