19.11.2020

Nowy Napis Co Tydzień #076 / Śmierć i życie po śmierci

Polecamy książkę Śmierć i życie po śmierci. Kiedy umrę, ludzkość będzie trwać Samuela Schefflera w tłumaczeniu Dawida Misztala, wydaną nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Pytanie o istnienie życia po śmierci ma dla każdego człowieka kluczowe znaczenie – zarówno gdy dotyczy pragnienia osobistej kontynuacji życia, jak i przetrwania ludzkości jako zbiorowości. Samuel Scheffler analizuje w swoich wykładach wpływ obu tych perspektyw życia po śmierci na nasze postawy a także stawia hipotezy odnośnie do siły ich oddziaływania na postrzeganie przez człowieka sensu życia i przyjęty system wartości. Jego intrygujące i nowatorskie spojrzenie uzupełniają komentarze takich czołowych amerykańskich filozofów, jak: Susan Wolf, Harry G. Frankfurt, Seana Shiffrin oraz Niko Kolodny.

Fragment książki:

W rzeczywistości możemy coś zrobić, by wesprzeć przetrwanie i rozwój ludzkości po naszej śmierci, podejmując na przykład działanie zmierzające do rozwiązania problemu zmian klimatycznych i rozprzestrzeniania broni jądrowej. Nie ma natomiast niczego, co moglibyśmy zrobić, by wesprzeć nasze osobiste przetrwanie po własnej śmierci. Jeśli więc rozpoznamy skalę naszej zależności od przyszłych pokoleń, to być może wzmocni to naszą determinację, by działać na ich rzecz, oraz sprawi, że także w tym sensie będziemy mniej egoistyczni.

Książkę można kupić na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Samuel Scheffler, Śmierć i życie po śmierci. Kiedy umrę, ludzkość będzie trwać, tłum. D. Misztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Okładka książki "Śmierć i życie po śmierci"

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Samuel Scheffler, Śmierć i życie po śmierci, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 76

Przypisy

    Powiązane artykuły