Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Osobowość i poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Tom 2

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów tytułów dzieł Wiesława Pawła Szymańskiego
 • Wiesław Paweł Szymański,  Antologia
  • O krytyce i eseju
   • Podróżny z „dyliżansu filozoficznego”
   • O Bolesławie Micińskim (1911–1943)
   • Akademia i krytyk
   • O krytyce półprywatnie
  • O czasopismach
   • „Żagary” i żagaryści
   • „Marchołt” i profesor
   • W sprawie CH.O.Ś. (o „Verbum”)
   • Czyste ręce i Mefisto (o „Tygodniku Warszawskim”)
   • Uśmiech Sartre’a („Przekrój” i …)
   • „Wiadomości”. Tylko jeden rok…
  • O urokach dworu
   • Uroki dworu (Maria Dąbrowska)
   • Korzenie utopii (Julian Przyboś)
   • Chłopska miłość (Tadeusz Nowak)
   • Bezwonny niebyt (Wisława Szymborska)
  • Próby całości
   • Osobowość a poetyka
   • Neosymbolizm – próba zarysu (o awangardowej poezji polskiej w latach 30.)
   • Polski alfabet romantyczny
 • Nota edytorska
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
 • Indeks nazwisk
Opis:

Niniejszy tom jest wyborem tekstów Wiesława Pawła Szymańskiego (1932–2017), jednego z najciekawszych historyków literatury polskiej i krytyków literackich po 1956 roku. Zamieszczono w nim szkice ieseje poświęcone polskiej krytyce literackiej oraz najważniejszym pismom literacko-kulturalnym XX wieku: „Żagarom”, „Marchołtowi”, „Verbum”, „Tygodnikowi Warszawskiemu”, „Przekrojowi” i„Wiadomościom”. W części drugiej tomu znalazły się głośne pamflety z Uroków dworu¸ zamykają go zaś artykuły programowe, dotyczące neosymbolizmu oraz romantyzmu.

Lektura tekstów Szymańskiego pozwala zweryfikować zawartą w nich wizję polskiej literatury nowoczesnej. Wizję osobną, własną, w której krytyk personalista ewoluuje od estetyzmu do moralizmu i zarazem łączy dwa bieguny polskiej nowoczesności: formalizm i heroizm.

Maciej Urbanowski

 

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2022
ISBN 978-83-67170-36-9

Loading...