Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito

Opis:

Nie tylko eseje, ale także wiele wierszy Herberta karmi się bystrą obserwacją, głębokim przeżyciem lub doświadczeniem nabytym w trakcie jego licznych podróży, które nazywał „pielgrzymkami do świętych miejsc kultury”, a czasami wyprawami, ale nigdy nie były to „wycieczki”, co poeta z naciskiem podkreślał w udzielanych wywiadach. Herbert przedstawił nawet własną koncepcję czy raczej żartobliwą „teorię” zachowania się podczas podróży, zwaną z francuska „flanowaniem”, to znaczy zwyczajnym wałęsaniem się bez celu albo też łazikowaniem dla samej przyjemności chłonięcia niezobowiązujących lub przypadkowych wrażeń.

Józef Maria Ruszar

Spis treści:
 • Zamiast wstępu
  • Józef Maria Ruszar,  Złudna podróż na krawędzi nicości. Historyczne i kulturowe konteksty peregrynacji Zbigniewa Herberta
 • Inne języki, inne cierpienia
  • Arent van Nieukerken,  Zbigniew Herbert czytany przez Seamusa Heaneya i Johna Maxwella Coetzeego
  • Francesca Fornari,  O Herbercie we Włoszech
  • Jana Juhasova,  Trop Zbigniewa Herberta w twórczości słowackich poetów metafizycznych
  • Amelia Serraller Calvo,  Metafizyka codzienności. O losach twórczości Zbigniewa Herberta w Hiszpanii
  • Piotr Kilanowski,  Z zamorskich wojaży Pana Cogito – o recepcji twórczości Zbigniewa Herberta w Brazylii
 • Uwiedziony na zawsze
  • Magdalena Lubelska-Renouf,  Charlotte Corday i Max Jacob Dwa wiersze Herberta czytane z perspektywy miejsca, gdzie zostały napisane
  • Cynthia Haven,  Zbigniew Herbert: „Nadzieja matką głupich”. „Raport z oblężonego miasta” czytany w Kalifornii
  • Gerard Kilroy,  „Tren Fortynbrasa” Herberta i władza polityczna w „Hamlecie” Szekspira
  • Jekatierina Starodworska,  „Listy do rzymskiego przyjaciela” Josipa Brodskiego i „Powrót prokonsula” Zbigniewa Herberta Powiązania oczekiwane i mniej oczekiwane
  • Jekatierina Sumarokowa,  O „różnicy między głosem ludzkim a głosem przyrody” w poezji Zbigniewa Herberta i Osipa Mandelsztama
  • Tatiana Pawlińczuk,  Wizualizacja pojęć etycznych w wierszu Zbigniewa Herberta „Życiorys”
 • Ten, który pragnie źródła
  • Marek Bernacki ,  Motyw podróży jako metafory drogi życia Konstandinos Kawafis „Itaka” – Zbigniew Herbert „Podróż”, „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”
  • Michał Kopczyk,  „Zbliżyć się na odległość jednego człowieka…” Postkolonialna lektura esejów Zbigniewa Herberta
  • Tomasz Kunicki-Goldfinger,  Rovigo – jakie to miejsce? Szkic do geografii fizycznej i duchowej
  • Małgorzata Peroń,  Nieznane wybrzeża. O wierszu „Obłoki nad Ferrarą” Zbigniewa Herberta
  • Józef Maria Ruszar,  Inwestycyjna strategia poety na saksach. Korespondencja rodzinna i przyjacielska