Wydawnictwa / Nowa Krytyka i Esej / Fort Legnica, Port Wrocław, Stacja Literatura. 25-lecie Biura Literackiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów
 • Józef Maria Ruszar,  Od Fortu Legnica przez Port Wrocław do Stacji Literatura
 • Część I
 • Część II
  • Karol Maliszewski,  Biuro Literackie: rok po roku (cz. II)
  • Marcin Jurzysta,  Trzy kroki do Biura Literackiego. O wczesnej twórczości Romana Honeta
  • Dawid Kujawa,  „Skomle we mnie suka oddana w dobre ręce”. Poezja miłosna Marty Podgórnik w świetle ontologii politycznej
  • Jakub Skurtys,  Raczej być, niż nie być. Frymuśny uśmiech Tadeusza Pióry
  • Dawid Kujawa,  „Będziesz mówić przez taflę użytecznych rzeczy”. Czysta zewnętrzność Marcina Sendeckiego
 • Część III
 • Abstrakty
 • Summary
 • Noty o autorach
 • Notes about the Authors
 • Indeks osobowy
Opis:

„W tej chwili jest to instytucja, której znaczenie trudno ująć w kilku słowach czy też w jakimkolwiek podręcznym pojęciu […]. Jest to instytucja, która jako jedna z niewielu w poważny sposób traktuje de­biutantów i pracuje z nimi, doprowadzając do publikacji interesujących książek, zaprzątających potem uwagę jurorów najważniejszych nagród w Polsce. Kolejne tomy opiekunów tej młodzieży, Marty Podgórnik, Joanny Mueller i Romana Honeta, tworzą historię współczesnej poezji. Jednocześnie te same autorki i autorzy zaangażowani są we wszystkie warsztatowe i edukacyjne działania Biura”.

Karol Maliszewski, Biuro Literackie: rok po roku

„Czytając poszczególne szkice poświęcone poetom publikującym w Biurze Literackim, nie sposób nie zastanawiać się, czym krytyka to­warzysząca i krytyka pokoleniowa jest dzisiaj, w czasach daleko idącego braku precyzji i jednoznaczności definicji, ale też niespójnych czy tylko niejednorodnych postaw. […] Wieloautorska monografia przedstawia panoramiczny obraz dyna­micznego rozwoju istotnego środowiska literackiego oraz opis wpływów i bodźców kształtujących poetyckie wzorce, które wpływały i wpływają na losy literatury polskiej ostatniego ćwierćwiecza. Jednocześnie mamy do czynienia z prezentacją poszczególnych indywidualności poetyc­kich i krytycznoliterackich”

Józef Maria Ruszar, Od Fortu Legnica przez Port Wrocław po Stację Literatura

Loading...