Czytelnia / Dawid Kujawa

Krytyk literacki i redaktor. Zajmuje się polską poezją najnowszą i politycznymi kontekstami historycznych ruchów awangardowych. Doktorant w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj więcej