Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Czapski raz jeszcze…. Errata do biografii Józefa Czapskiego

Spis treści:
 • Mirosław Supruniuk,  Czapski raz jeszcze… i nie po raz ostatni
 • Romuald Oramus,  Prawda artysty. Na przykładzie twórczości Józefa Czapskiego i nie tylko…
 • Janusz Nowak,  Niewola i malarstwo. Twórczość Józefa Czapskiego „na nieludzkiej ziemi” – 1939–1942
 • Agnieszka Kosińska,  „Przeżycie, oko, ręka”. O warsztacie twórczym Józefa Czapskiego
 • Agata Janiak,  Od poetyki do metafizyki. Kilka słów o „eseju czapskim”
 • Paweł Panas,  „…nie chciałbym tego zaprzepaścić”. O nieznanym epizodzie z dziejów przyjaźni Zygmunta Haupta z Marią i Józefem Czapskimi
 • Leszek Czarnecki,  Czapski i Giedroyc. Droga do Francji
 • Mirosław Supruniuk,  Noblesse oblige. Józef Czapski i Kongres Wolności Kultury
 • Elżbieta Skoczek,  „Artysta uczy nas patrzeć na zjawiska świata oczyma innymi niż nasze obojętne oczy”. Józef Czapski, Maria Czapska i… pallotyni
 • Katarzyna Moskała,  Paryski adres Józefa Czapskiego. Józef Czapski i Galerie Lambert
 • Stanisław Sobolewski,  „Musiałem gnać dalej i dalej…” Powrót Józefa Czapskiego
 • Streszczenia
 • Summaries
 • Noty o autorach
 • Notes about the Authors
 • Spis ilustracji
 • Indeks osobowy
Opis:

Zdawać by się więc mogło, że polska literatura wyczerpała wszystkie zagadnienia dotyczące Józefa Czapskiego, a ostatnio wydana biografia pió­ra Erica Karpelesa i polska edycja nieco starszego opracowania Murielle Werner­-Gagnebin, a także połączony z konferencjami festiwal poświęcony Czapskiemu powinny być jedynie podsumowaniem wieloletniej dyskusji o wybitnym malarzu, wszechstronnym krytyku sztuki i świadku burzliwej historii polsko­-rosyjskiej. Nic bardziej mylnego! Nasza wiedza o twór­czości, życiu i działalności społeczno­-politycznej autora Oka wciąż nie jest kompletna, także pomimo starań Elżbiety Skoczek, która […] sięga w zakamarki tajemnic jego biografii.

Na książkę składają się szkice historyków, którym odkrywanie i rozpo­znawanie epizodów z życia malarza dało asumpt do napisania ciekawych apendyksów do biografii; literaturoznawców czytających teksty druko­wane i rękopisy dzienników, korespondencji i notatników zdeponowa­ne w archiwach Instytutu Literackiego w Paryżu, Muzeum Narodowego w Krakowie i innych miejscach; wreszcie malarzy patrzących na dzieła Czapskiego okiem i sercem.

(ze wstępu dra hab. Mirosława A. Supruniuka)

Loading...