Czytelnia / Bogusława Bodzioch-Bryła

Bogusława Bodzioch-Bryła (ur. 1975) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie. Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Studiach Medioznawczych”, „Kultura-Media-Teologia”, „Perspektywach Kultury”, „Horyzontach Wychowania”, „Studia de Cultura”, „Episteme”, „Śląsku”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Twórczość:

Monografie:

  • Sploty: przepływy, architek(s)tury, hybrydy. Polska e-poezja w dobie procesualności i konwergencji
  • Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości
  • Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego
  • Z nowymi mediami w kulturze i o kulturze. Scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli

Współautorstwo:

  • Przepływy, protezy, przedłużenia... Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku
  • Literatura i nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX/XXI wieku
  • Nowy leksykon szkolny
Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...