Czytelnia / Bogusława Bodzioch-Bryła

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Autorka książek: Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości (2011; 2006), Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego(2009), Z nowymi mediami w kulturze i o kulturze. Scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli (2015); współautorka książek: Przepływy, protezy, przedłużenia… Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku(2016); Literatura i nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX/XXI wieku (2014, 2015), Nowy leksykon szkolny(2005), Leksykon wiedzy szkolnej(2008).

Czytaj więcej

Twórczość