Wydawnictwa / Kwartalnik Nowy Napis / Kwartalnik Nowy Napis #8. Cywilizacja cyfrowa

Spis treści:
 • Słowo wstępne
 • Cywilizacja cyfrowa
  • Bogusława Bodzioch-Bryła,  Grając w wiersz, oderwać tekst od dzieła... O ludologicznych inspiracjach literatury
  • Paulina Chorzewska,  Współczesny liternet – zjawiska i wektory
  • Z Romanem Bromboszczem rozmawiają Zuzanna Sala i Adam Leszkiewicz. Wiersz to dla mnie plik
  • Julia Czerniuk,  Analogowe i wirtualne dzieła w ruchu
  • Krzysztof Korżyk,  Sztuczna inteligencja – ludzka, arcyludzka? O ambiwalentnej naturze układów zaprojektowanych
  • Jan Maciejewski,  Lew, technologia i stara szafa
  • Grzegorz Lewicki,  Cyfrowa lekkość bytu. Jak się dobrze ustawić w świecie algorytmów
  • Jarema Piekutowski,  Edukacja w świecie cyfrowych plemion
  • Stanisław Godlewski,  (Nie)bezpieczne związki. Teatr, media, technologia
 • Ars Poetica
 • Liryka
  • Nowy Dokument Tekstowy. II Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką
  • Damian Kowal ,  wiersze z tomu „Pieśni” pieśń dla przyjaciół, AA, ambient jpn, pieśń dla juliusa eastmana, pieśń o szczekaniu psów
  • Łukasz Barys,  wiersze z tomu „Wysokie słońce” Rozłączne; Muszka; Leszczyna; Orzeł, Piątkowisko; Sale, sale, sale
  • Roman Bromboszcz,  wiersze 36, 39, 40
  • Patryk Kosenda,  wiersze cokolwiek powiesz plus dwa, chary cacy, odcedzić szubieniczki, Robinson Fazoe, wywlekać stroniące od sutków na szynce: mowa flaków
  • Sonia Nowacka,  Zgrywa i uprzedzenie. Na tropach popkultury
  • Piotr Müldner-Nieckowski ,  wiersze Jednak mimo wszystko, Dzień zaczyna się spokojny, Nikt nie wie
  • Wojciech Kudyba,  Nad wierszami Piotra Müldnera-Nieckowskiego
  • Piotr Grzymałowski,  wiersze [niech wstawia się za wami], [kilka centymetrów uśmiechu], [tren Emila Sinclaira]
  • Michał Gołębiowski,  Marzenia o nieprzystosowaniu. Wokół poezji Piotra Grzymałowskiego
 • Epika
 • Dramat
 • Szkice
 • Film
 • Laudacja
  • Maciej Urbanowski,  Bronisław Wildstein – pisarz dla dorosłych. Laudacja z okazji otrzymania Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego
Opis:

W czerwcu bieżącego roku media obiegła informacja, że święcąca międzynarodowe triumfy polska gra komputerowa This War of Mine – w której gracz wciela się w cywila próbującego przetrwać w wojennej rzeczywistości – ma zostać wpisana do kanonu szkolnych lektur. Dzieło kultury cyfrowej dostąpiło oficjalnego włączenia do ogólnokulturowego kanonu. W cywilizacji cyfrowej żyjemy więc już na tyle długo, że jest ona obecna nie tylko w sferze zainteresowań awangardy i futurologów, ale stała się rzeczywistością okrzepłą, która ma swoją historię, poddającą się badaniu, choćby w kontekście jej związków z literaturą. W niniejszym numerze „Nowego Napisu” zajmujemy się tą nową i nienową cyfrową rzeczywistością, przypatrując się jej z różnych perspektyw.

Tematowi wzajemnych wpływów rzeczywistości cyfrowej i świata literatury przygląda się Bogusława Bodzioch-Bryła, skupiając się na e-poezji i jej związkach z grami komputerowymi. Tymi relacjami zajmuje się również Julia Czerniuk, która, wychodząc od teorii dzieła w ruchu, bada różnice oraz podobieństwa w twórczych strategiach aktywizowania gracza i czytelnika. Literackie formy i utwory typowe dla rzeczywistości cyfrowej przybliża nam Paulina Chorzewska. Roman Bromboszcz, autor Poezji cybernetycznej, opowiada nam w uzupełnionym o wiersze wywiadzie o doświadczanych w ciągu nastoletniej drogi twórczej przemianach problematyki związków poezji i cyfrowych mediów. Zaś Stanisław Godlewski pisze o obecności „nowych mediów” w teatrze, zastanawiając się nad konsekwencjami mariażu sceny i technologii. Impresja Jana Maciejewskiego dotyczy tematu cyfrowego „przepisywania” dzieł kultury, i jakie są tego skutki. W głównym dziale znajdują się też teksty dotyczące ogólniejszej problematyki cyfryzacji życia: futurologiczny esej Grzegorza Lewickiego o rozwijającej się władzy algorytmów, artykuł Jaremy Piekutowskiego o edukacji w cyfrowym świecie (szczególnie ważny w czasach pandemicznego zdalnego nauczania) oraz filozoficzne spojrzenie Krzysztofa Korżyka na kwestię sztucznej inteligencji.

Także teksty z działu Film są bardzo silnie związane z tematem numeru i można je uznać za drugą jego odsłonę: Witold Loska z ciekawością, ale i podejrzliwie przygląda się wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz narracjom wytwarzanym za pomocą tej technologii, którą opisuje jako nieprzezroczystą i wikłającą zarówno twórców, jak i odbiorców w złożone problemy etyczne. O pułapkach VR pisze też Rozalia Knapik-Wojtaczka w tekście poświęconym dystopijnemu, technosceptycznemu serialowi Czarne lustro. Autorka pochyla się przede wszystkim nad problemem etyki w rzeczywistości zacierającej granice między tym, co ludzkie, a tym, co wirtualne. Tekst Krzysztofa Sokołowskiego za punkt wyjścia bierze planowany przez Amazon serial mający być ekranizacją wątków z tolkienowskiej mitologii, a dotyczy na ogólniejszym poziomie problemu źródłowego tekstu w świecie adaptacji i praw rządzących twórczością oraz jej komercjalizacją.

Również oprawa graficzna niniejszego numeru „Nowego Napisu” nawiązuje do głównego tematu; stanowią ją prace dwóch autorów: komputerowe grafiki Zdzisława Beksińskiego, pioniera i klasyka, oraz prace twórczo aktywnego Mirona Tee, nota bene również – tak jak Roman Bromboszcz – członka grupy twórczej Perfokarta.

Oprócz tekstów związanych z tematem numeru publikujemy, jak zawsze, nowe propozycje poetyckie, prozatorskie, dramatyczne i eseistyczne, wśród nich między innymi zestawy wierszy laureatów drugiej edycji konkursu „Nowy Dokument Tekstowy” organizowanego przez Instytut Literatury.

Loading...