Czytelnia / Jan Andrzej Kłoczowski OP

Jan Andrzej Kłoczowski OP (ur. 5 lipca 1937 w Warszawie) – profesor doktor habilitowany, dominikanin, filozof i ceniony krakowski kaznodzieja, działacz opozycyjny, historyk sztuki. Uczeń kard. prof. Mariana Jaworskiego. Wieloletni kierownik Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieskiej Akademii Teologicznej) Był rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego i Regensem Polskiej Prowincji Dominikanów. Członek redakcji „W Drodze”, „Znaku”, „Logosu i Ethosu”. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. W latach 1970–1986 był jednym z duszpasterzy Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”.

Jest autorem między innymi następujących pozycji: Człowiek Bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha (1979), Wobec wartości (wraz z ks. J. Tischnerem, 1982), Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię (1994), podręcznik Między samotnością a wspólnotą. Wprowadzenie do filozofii religii (1994), Drogi człowieka mistycznego(2001) i Filozofia dialogu (2005).

W 2014 roku otrzymał tytuł Mistrza Świętej Teologii, przyznawany przez generała Zakonu Kaznodziejskiego; jest także laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera (2016), którą otrzymał w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”.

W roku akademickim 2016–2017 w Instytucie Myśli Józefa Tischnera prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP prowadził seminarium z filozofii religii dla humanistów w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019.

Twórczość:

 • Kłocz: autobiografia, Kraków 2015
 • Wierzę Bogu, ufam człowiekowi, Poznań 2015

Prace naukowe:

 • Człowiek – bogiem człowieka : filozoficzny kontekst rozumienia religii w „Istocie chrześcijaństwa” Ludwika Feuerbacha, Lublin 1979
 • A myśmy się spodziewali, Poznań 1990
 • Więcej niż mit : Leszka Kołakowskiego spory o religię, Kraków 1994
 • Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001
 • Czego chrześcijanie nie wiedzą o chrześcijaństwie, Kraków 2005
 • Filozofia dialogu, Poznań 2005
 • Zawierzyć prawdzie, Kraków 2006
 • 5 kroków w stronę pojednania, Kraków 2008
 • Jak budować piękne życie, Kraków 2009

Źródła internetowe:

https://szkolawiary.dominikanie.pl/padre/ja_klo.htm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Andrzej_K%C5%82oczowski

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...