Czytelnia / Józef Franciszek Fert

Józef Franciszek Fert (urodzony 7 lipca 1945 roku w Korytnicy) – poeta, historyk literatury oraz polonista, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swojej pracy naukowej zajmował się przede wszystkim: Cyprianem Norwidem, historią polskiej literatury romantycznej, tekstologią i edytorstwem dzieł literackich, a także współczesną poezją polską. Redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych KUL” (1995–2005) oraz kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (2002–2006). Sekretarz redakcji czasopisma „Studia Norwidiana”, członek redakcji Dzieł wszystkich Norwida, prace z tego obszaru badań publikował także w pismach: „Zeszyty Naukowe KUL”, „Pamiętnik Literacki”, „Rocznik Humanistyczny” i wielu innych. W latach 1994–2000 współpracował z Radiem Lublin, w którym współprowadził wraz z Marią Brzezińską audycję Radiowe warsztaty literackie. Współpracował między innymi z czasopismami: „Polonista”, „Za i Przeciw”, „Tygodnik Powszechny”, „Kamena”, „Akcent” i „Ethos”. Wszedł w skład jury Ogólnopolskiego Konkursu im. J. Czechowicza i Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. S. Żeromskiego, któremu przewodniczył. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, lubelskiej grupy poetów katolickich Signum. Odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013) oraz watykańskim Medalem Pro Ecclesia et Pontifice (2014).

Twórczość:

Poezja:

 • Rytmy, Lublin 1987
 • Zapach macierzanki, Lublin 1992
 • Dominika, Lublin 1994
 • Dolce far niente, Podkowa Leśna 2000
 • Latomia. Wybór wierszy, Lublin 2003
 • Kamienie Choklakia, Lublin 2005
 • Galatea, Kielce 2013
 • Twarze na płótnach, Lublin 2015
 • Dagerotypy. Wiersze, Kraków 2019

Proza:

 • Świętokrzyska zapaska. Gawędy, Lublin 2007
 • Inne Kresy... Inny Wołyń..., Kielce 2019

Publikacje naukowe:

 • Norwid poeta dialogu, Wrocław 1982
 • Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, Lublin 1993
 • Norwidowskie inspiracje, Lublin 2004
 • Poezja i publicystyka, Lublin 2010
 • Lektury i inspiracje, Lublin 2016
 • Nieco poezji, nieco filozofii..., Kraków 2017

Źródła internetowe:

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Józef_Franciszek_FERT

https://www.kul.pl/j-zef-franciszek-fert,art_5796.html

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...