Czytelnia / Justyna Budzik

Literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi wykłady z polskiej literatury emigracyjnej na kontynencie północnoamerykańskim, literatury amerykańskiej, literatury wielokulturowej w Ameryce Północnej oraz zajęcia językowe. W 2011 roku na Wydziale Polonistyki UJ obroniła pracę doktorską Zadomowienie i wyobcowanie – o sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie. Interesuje się polska literaturą i sztuką emigracyjną XX- XXI wieku, powstającą na kontynencie północnoamerykańskim, zjawiskiem bilingwizmu w polskiej literaturze emigracyjnej, literaturą polską i amerykańską w dialogu ze sztuką. Szkice krytycznoliterackie i eseje publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury“, „Tyglu Kultury“, „Stronach“, „Frazie“, „Akcencie“.

Czytaj więcejzwiń
Loading...