Czytelnia / Katarzyna Niesporek

Katarzyna Niesporek doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Artykułynaukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach.Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014), Eda. Szkice o wyobraźnii poezji (2015), Boskie, ludzkie. Studia o poetyckim doświadczaniu Boga(2017). Współredaktorka tomów zbiorowych.

Źródła internetowe:

http://wydawnictwo.us.edu.pl/author/11942

Czytaj więcejzwiń
Loading...