Czytelnia / Łukasz Moll

Łukasz Moll - jest filozofem, socjologiem i publicystą. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach obronił doktorat poświęcony granicom europejskiego uniwersalizmu w perspektywie poststrukturalistycznej filozofii politycznej. Obecnie pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i kieruje projektem badawczym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jest także redaktorem czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Od kilku lat prowadzi badania nad dobrami wspólnymi. Artykuły poświęcone tej problematyce publikował między innymi w „Praktyce Teoretycznej”, „Studiach Socjologicznych”, „Widoku”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Filozoficznym”. Swoje badania prezentował między innymi w ramach seminarium Étienne’a BalibaraKomunizm: Powrót do nowych dóbr wspólnych w New School of Social Research w Nowym Jorku. Uważa, że teoria krytyczna ma przyszłość, o ile pomoże w odzyskiwaniu przyszłości w warunkach katastrofy klimatycznej.

PUBLIKACJE

Monografie

Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu (złożona do publikacji).

Artykuły w czasopismach punktowanych

 • Gleaning on the Shores of Politics. Commoning as the New Philosophy of Praxis, „Praktyka Teoretyczna” 2(36)/2020 (oczekuje na publikację).
 • Nomos akumulacji pierwotnej i anomos dóbr wspólnych w dobie niewczesnej nowoczesności, „Civitas” 26, 2020 (oczekuje na publikację).
 •  Bede grał w grę. A w jaką? Kapitalizm, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” nr 24, 2019.
 • Komunalny zwrot późnego Marksa i kommonizm dóbr wspólnych, „Studia Socjologiczne” 4/2019 (235).
 • My, prosty lud? Gerrard Winstanley i dwa ciała commonerów, „Czas Kultury” 2, 2019.
 • Erasure of the common. From Polish anti-communism to universal anti-capitalism, „Praktyka Teoretyczna” 1(31)/2019.
 • Zapomnieć Latoura? Globalne ocieplenie i koniec kondycji ponowoczesnej, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” nr 22, 2018.
 • Filozoficzne i polityczne źródła marksizmu dobra wspólnego, „Przegląd Filozoficzny” R. 27: Nr 4 (108), 2018.
 • Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu, „Praktyka Teoretyczna” 3(25)/2017.
 • „To nie my przekroczyliśmy granicę, to ona przecięła nas”. Biopolityka europejskiego reżimu migracyjnego, „Praktyka Teoretyczna” 3(21)/2016.
 • Hydra wielości i komunizm commonersów w dobie biopolitycznego kapitalizmu, „Praktyka Teoretyczna” 1(15)/2015.
 • Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Étienne'a Balibara, „Nowa Krytyka” 35/2015.
 • Dobra wspólne naturalne i kulturowe – realna czy pozorna opozycja?, Pisma Humanistyczne” XIII, 2015.
 • Moll, Bezwarunkowy dochód podstawowy w perspektywie ekospołecznej, „Praktyka Teoretyczna” 2(12)/2014.
 • Moll, Od potęgi do „zacofania” i... z powrotem? Droga rozwojowa Państwa Środka w ujęciu globalno-historycznym, „Pisma Humanistyczne” IX, 2013.

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...