Czytelnia / Natalia Brajner

Natalia Brajner – doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki UJ.

Czytaj więcej

Twórczość