Czytelnia / Tomasz Panfil

Tomasz Panfil (ur. 1962) – historyk, pierwszy burmistrz Sandomierza (1990-1991), dyrektor Instytutu Badań nad Polonią KUL (2006-2014), kierownik Katedry Nauk Pomocniczych KUL (2008-2016), naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie (2017-2019), pracownik IPN Warszawa. Odznaczony medalem Pro Patria oraz medalem KEN. Autor między innymi biografii Ignacego Daszyńskiego czy publikacji z zakresu heraldyki.

Książki:

  • Verba signi. Dzieje herbu województwa lubelskiego, Lublin 1998
  • Herb Lublina. Geneza, symbolika, funkcje, Lublin 1998
  • Lingua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych wyobrażeń heraldycznych w Polsce, Lublin 2002
  • Unia Europejska. Wszystko, co musisz wiedzieć, Poznań 2003
  • Evropská unie : vše, co bychom měli vědět, Havlíčkův Brod 2003
  • Europos Sąjunga. Viskas, ką turi apie tai žinoti, Wilno 2004
  • Eiropas Savienība: vēsture, darbības joma, dalībvalstis, [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2004
  • Historia - podręcznik, szkoła ponadgimnazjalna, klasa 3, zakres podstawowy. Czasy najnowsze, Warszawa 2005

Źródła internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Panfil
https://pracownik.kul.pl/tomasz.panfil

Czytaj więcej

Twórczość