Czytelnia / Violetta Wejs-Milewska

Violetta Wejs-Milewska (ur. 1960) – literaturoznawczyni, doktor habilitowana nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

W 1983 roku ukończyła studia w zakresie filologii polskiej w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 2001 roku obroniła pracę doktorską Wizja kryzysu świata i człowieka w twórczości Czesława Straszewicza, w 2014 roku habilitowała się na podstawie pracy Wykluczeni – wychodźstwo, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje).

Twórczość:

  • Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza, Kraków 2003
  • Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007
  • Wykluczeni – wychodźstwo, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje), Białystok 2012
  • Buenos Aires – Gwatemala – Montevideo – Nowy Jork – Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Andrzej Bobkowski, Maria i Józef Czapscy, Kazimierz Dejmek, Witold Gombrowicz, Konstanty A. Jeleński, Czesław Straszewicz, Kazimierz Wierzyński, Józef Wittlin), Białystok 2016

Źródła internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Violetta_Wejs-Milewska

http://zfbi.uwb.edu.pl/index.php/pracownicy/6-dr-hab-prof-uwb-violetta-wejs-milewska

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...