18.08.2021

My z Alą ,Bóg

                                    Mistrz Eckhart

                                    przychodzi do Ali                                  

 

                                    Ali i Barnabie

 

 

Ojciec bezustannie rodzi

swego Syna. Co więcej,

rodzi mnie jako swego

Syna, tego samego Syna.

 

Istotnie, rodzi mnie

nie tylko jako swego

Syna, ale jako siebie

samego, a siebie jako

 

mnie – rodząc mnie

w swej własnej naturze.

Jak Matka, która rodząc

Syna, po raz wtóry

 

rodzi siebie, przyjmując

macierzyństwo. Matka,

która rodzi siebie, rodzi

Syna, bezustannie rodzi

 

Ojca w mężu z którym

poczęła. Bądź pochwalone

wieczne koło rodzenia –

oko, z którego wychodzą

 

Syn, Ojciec i Matka.

Ojciec podnosi w górę

dziecię, łożysko

w pośpiechu oddaje Bogu.

 

 

12 kwietnia 1998

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Sławomir Matusz, My z Alą ,Bóg, Czytelnia, nowynapis.eu, 2021

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...