28.02.2022

Drodzy ukraińscy Przyjaciele!

Flagi Polski i Ukrainy

Drodzy ukraińscy Przyjaciele!

Zarówno ja, jak wszyscy pracownicy i współpracownicy Instytutu Literatury, solidaryzujemy się z Wami! Polacy są z Wami, a polskie państwo wspiera Was militarnie, politycznie, finansowo oraz na poziomie humanitarnym.

My szczególnie myślimy o współpracujących z Instytutem tłumaczach, pisarzach, poetach i dramaturgach, którzy pozostają w Ukrainie. Zapewniam Was o naszym wsparciu i modlitwie. A tych, którzy znaleźli się w Polsce (lub ich rodziny) prosimy o kontakt z Instytutem, abyśmy mogli udzielić im konkretnej pomocy. Informuję również, że inne narodowe instytucje kultury w Polsce są gotowe do pomocy ukraińskim artystom i twórcom. Zgłaszajcie się do nas, Przyjaciele, a zrobimy wszystko, aby Wam pomóc lub skierować do właściwej instytucji.

Jednocześnie informuję, że plany zbudowania ukraińskojęzycznego portalu poświęconego polskiej literaturze przyśpieszymy i poszerzymy o obecność literatury ukraińskiej.

Zgłaszajcie się do nas!

dr hab. Józef Maria Ruszar

dyrektor Instytutu Literatury

 

Nasz sekretariat czynny jest od 8:00 do 16:00.

Kontakt:

sekretariat@instytutliteratury.eu

tel. 12 398 43 69

Adres:

ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków

pomoc humanitarna

 

Шановні українські друзі!

Я і всі співробітники та соратники Інституту літератури солідарні з Вами! Поляки з Вами, а польська держава підтримує Вас у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані.

Ми особливо думаємо про перекладачів, письменників, поетів і драматургів, які працюють з Інститутом, які залишаються в Україні. Запевняю Вас у нашій підтримці та молитві.

Ті з Вас, хто опинився в Польщі (або Ваші родини), звертайтеся до Інституту, щоб ми могли надати Вам конкретну допомогу. Також хочу повідомити, що інші національні культурні установи Польщі готові допомогти українським митцям і творцям. Друзі, приходьте до нас! Ми зробимо все можливе, щоб допомогти Вам або направити Вас до відповідного центру.

Водночас хочу повідомити, що плани створення україномовного сайту, присвяченого польській літературі, будуть прискорені та розширені, щоб включити в його склад також українську літературу.

Звертайтеся до нас!

Др. Юзеф Марія Рушар

Директор Інституту літератури

 

Звертайтеся до нас за телефоном:

 +48 733 3325 18  

Звертайтеся за адресою:

вул. Смоленськ 20/12, 31-112  Краків

ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków

Pomoc humanitarna

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Józef Maria Ruszar, Drodzy ukraińscy Przyjaciele!, Czytelnia, nowynapis.eu, 2022

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...