23.09.2021

Nowy Napis Co Tydzień #119 / Pomiędzy trenem a solilokwium. Tadeusz Różewicz „Matka odchodzi”

Zróżnicowany i utrzymany w formie wielokształtnych gatunkowo fragmentów tom tworzy swoiste, dość niestandardowe od strony formalnej epitafium, rozpisane na polifoniczne głosy, rozbrzmiewające żałobnym chórem i budujące elegijną w wyrazie całość nasyconą nostalgią, tęsknotą i miłością, a także osobliwą żałością mówiącego bohatera, wynikającą z jego poczucia nieodwracalności doznanej utraty. Utraty dawnego czasu, dzieciństwa, niewinności, utraty możliwości – wreszcie, utraty osób najbliższych, symbolizowanych w utworze poprzez obraz matki.

– opowiada o tomie Różewicza Matka odchodzi prof. Zofia Zarębianka.

Więcej w nagraniu.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Zofia Zarębianka, Pomiędzy trenem a solilokwium. Tadeusz Różewicz „Matka odchodzi”, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 119

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...