11.11.2021

Nowy Napis Co Tydzień #126 / Tragedie rzymskie

Naszą książką tygodnia jest tom pierwszy Tragedii rzymskich Williama Shakespeare’a w tłumaczeniu Antoniego Libery.

Na stronie wydawcy czytamy:

Shakespeare od młodych lat interesował się starożytnością i poświęcił jej siedem tragedii. Troilus i Kresyda, PeryklesTymon Ateńczyk wyrastają z mitologii i dziejów antycznej Grecji, a Juliusz Cezar, Antoniusz i Kleopatra, KoriolanTytus Andronikus – z historii starożytnego Rzymu. Niniejsza dwutomowa edycja prezentuje tragedie rzymskie (jak je tu umownie nazywamy) w nowym przekładzie Antoniego Libery, który wcześniej ogłosił w PIW przekład kompletu tragedii Sofoklesa (2018) i wyboru dramatów Racine’a (2019).

Tragedie te oparte są w znacznej mierze na Żywotach sławnych mężów Plutarcha, które Shakespeare czytał w angielskim przekładzie Thomasa Northa. Juliusz CezarAntoniusz i Kleopatra dotyczą czasów schyłku republiki (44–30 p.n.e.), Koriolan – jej początków (507–493 p.n.e.), a Tytus Andronikus – schyłku cesarstwa (o czasie nieokreślonym).

Antoni Libera, wypracowując nową lekcję przekładu dzieł Shakespeare’a, wykorzystuje swoje doświadczenie jako reżysera i tworzy ją z myślą przede wszystkim o aktorach i środowisku teatralnym. Za cel stawia sobie głównie klarowność, płynność i wyrazistą rytmikę (unikanie ostrych przerzutni), czasem za cenę uproszczenia wyszukanej metaforyki lub rezygnacji z barkowej sztukaterii.

Mówi się tego Shakespeare’a, jakby był napisany po polsku, a nie choćby i najwierniej odtworzony w polszczyźnie.

Książkę można kupić na stronie wydawcy.

W. Shakespeare, Tragedie rzymskie, tłum. A. Libera, tom I, PIW, Warszawa 2021.

okładka książki

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: William Shakespeare, Antoni Libera, Tragedie rzymskie, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 126

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...