03.03.2022

Nowy Napis Co Tydzień #141 / Wiedza umoralniająca

Wacław Holewiński to prozaik, który wrósł już w nasz horyzont kulturowy. Zajmuje się literaturą historyczną, pisze specyficznym stylem – mówi prof. Piotr Müldner-Nieckowski. – Zna doskonale realia i nazewnictwo, które w danym czasie obowiązywało, orientuje się w białych plamach i stara się je uzupełniać. Dostarcza nam wiedzy umoralniającej i instruktywnej co do jakości życia, postępowania.

Krew na rękach moich to książka o okresie powstania styczniowego – dotyczy działalności Emanuela Szafarczyka, który wraz z ostatnim powstańczym naczelnikiem Warszawy zginął powieszony przez Rosjan na stokach Cytadeli.

Więcej informacji w nagraniu:

Wacław Holewiński, Krew na rękach moich, PIW, Warszawa 2021.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Piotr Müldner-Nieckowski, Wiedza umoralniająca, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2022, nr 141

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...