Czytelnia / Dorota Heck

Dorota Heck (ur. 1962) – prof. zw. dr hab., polonistka. Kierownik Pracowni Kultury Literackiej XX w. na Uniwersytecie Wrocławskim. Wydała m.in.: Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej (1996), W stronę morfologii kultury (2001), Personalista w czasach kolektywizmu (2002), Itinerariusz intruza (2004), Four Dilemmas: Theory – Criticism – History – Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology, transl. by Robert Kielawski(2010), Filologia i (jej) interpretacje (2012), Topika, tren i tło: o poezji Wojciecha Wencla (2019). Opracowała antologię powojennej eseistyki polskiej Kosmopolityzm i sarmatyzm (2003), zredagowała m in. tom Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza (2008). Publikuje m.in. w „Toposie”, „Arcanach”, „Perspektywach Kultury”, a wcześniej w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Niezależnej”. Debiutowała w 1981 roku w wyniku konkursu na recenzje w miesięczniku „Nowy Wyraz”. Aktywność krytycznoliteracką kontynuowała w końcu lat osiemdziesiątych na łamach „Twórczości” i „Przeglądu Powszechnego”. Autorka ponad 270 publikacji literaturoznawczych. Interpretuje twórczość S. I. Witkiewicza, K. Irzykowskiego, Cz. Miłosza, G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Różewicza, Z. Herberta,  A. Kijowskiego i innych ze szczególnym uwzględnieniem autorów mniej znanych lub niedocenionych. Należała do pierwszych badaczy przybliżających polskim teoretykom nowy historycyzm, etyzm we współczesnym literaturoznawstwie, anglosaskie polemiki z poststrukturalizmem, odradzanie się i odnawianie tradycji filologicznych. Wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim, przedtem w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, a sporadycznie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej; dwukrotnie była visiting fellow w Cambridge (Darwin College i Newnham College). Laureatka nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2001, 2011) i wyróżnienia kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2016). Interesuje się krytyką literacką, historią i teorią literatury.

Twórczość:  

Prace naukowe:

  • Spór czy lament ? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej (1957-1986): Stanisław Ossowski, Jan Strzelecki, Antoni Kępiński, Henryk Elzenberg, Leszek Kołakowski, Zygmunt Kubiak, Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert, Andrzej Kijowski, Ludwik Flaszen, Jan Błoński, Wrocław, 1996.
  • W stronę morfologii kultury: perspektywy literaturoznawstwa wobec tzw. końca teorii literatury, Wrocław, 1999.
  • Personalista w czasach kolektywizmu: o twórczości Andrzeja Kijowskiego, Wrocław, 2002.
  • "Bez znaku, bez śladu, bez słowa". W kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze polskiej, Wrocław, 2004.
  • Itinerariusz intruza: od Witkacego do postmoderny à la polonaise, Wrocław, 2004.
  • Filologia i (jej) interpretacje, Wrocław, 2012.

Eseje:

  • Recenzje bez cenzury, Lublin, 2015.

Źródła internetowe:  

http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/dorota-heck
http://bazhum.muzhp.pl/autor/Heck/Dorota/
https://www.wroclaw.pl/czworo-nowych-profesorow-belwederskich

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...