12.10.2023

Nowy Napis Co Tydzień #224 / Konferencja naukowa „400 lat druku w Warszawie”

Wiosną 1624 roku działalność drukarską w Warszawie rozpoczął Jan Rossowski. Tym samym czarna sztuka już na stałe zagościła w mieście stołecznym. W czterechsetną rocznicę założenia pierwszej stałej oficyny drukarskiej w Warszawie chcemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, której tematem przewodnim będzie „400 lat druku w Warszawie”.

Inicjatorami konferencji są Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski.

Historia mediów drukowanych w Warszawie pojawia się podczas konferencji, seminariów i zebrań naukowych. Od lat jednak nie miało miejsce forum, na którym zebrani badaczki i badacze mogliby nakreślić całościowy obraz zjawiska w świetle najnowszych badań.

Liczymy na to, że podczas proponowanej konferencji naukowej wspólnie z Państwem przedstawimy możliwie wielostronnie dzieje publikowania oraz postaci związanych z tą działalnością, instytucji (wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory prywatne) na mapie historycznej i kulturalnej Warszawy. Zależy nam na dostrzeżeniu zjawisk w ujęciu historycznym od pierwszych warszawskich druków po współczesność. Zapraszamy osoby, przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych, które w obszarze swoich studiów zajmują się problematyką druku w Warszawie w rozmaitych kontekstach społecznych, kulturowych, czy politycznych. Planujemy, że owocem konferencji będzie recenzowana publikacja zbiorowa, w której problematyka książki i prasy warszawskiej na przestrzeni dziejów zostanie pokazana w świetle najnowszych badań, i która stanie się ważną pozycją nie tylko w dorobku bibliologii.

Grupy problemowe:

I. Historia drukarstwa warszawskiego

II. Działalności wydawnicza i księgarska w Warszawie, w tym problematyka repertuaru wydawniczego

III. Prasa

IV. Ograniczenia wolności słowa

V. Upowszechnianie książki, wypożyczalnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory prywatne

VI. Czytelnictwo

Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r. przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/FmtDppjLFAfubaMe6

Oczekujemy zarówno na teksty monograficzne, jak i przeglądowe. Przyjmujemy do publikacji artykuły w językach kongresowych, opracowane zgodnie z zasadami przygotowania tekstów obowiązującymi w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”: http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/Zasady_przygotowania_tekstow

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW)
 • kustosz Radosław Adamski (Kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego)
 • dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Polska Akademia Nauk)
 • prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIB UW)
 • dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej)
 • prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Mikołaj Ochmański (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Kierownik Katedry Książki i Historii Mediów WDIB UW)
 • prof. dr hab. Zbigniew Romek (Polska Akademia Nauk)
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (Dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW)
 • mgr Anna Wołodko (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

Komitet Organizacyjny

 • dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
 • mgr Katarzyna Jarzyńska
 • dr Mikołaj Ochmański
 • dr Dorota Pietrzkiewicz
 • mgr Renata Rokicka
 • dr Katarzyna Seroka
 • dr Anita Zawisza

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł (doktoranci 200 zł) proszę wnieść dopiero po potwierdzeniu przyjęcia referatu, nie później niż do 29.02.2024 roku z dopiskiem: „400 lat druku w Warszawie” oraz imieniem i nazwiskiem uczestniczki/ka.

Dane do przelewu:

nr konta: 66 2130 0004 2001 0412 0242 0001

odbiorca: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/FmtDppjLFAfubaMe6

Adres e-mail:

warszawa400@uw.edu.pl

Strona internetowa konferencji:

https://sites.google.com/uw.edu.pl/warszawa400

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, Konferencja naukowa „400 lat druku w Warszawie”, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2023, nr 224

Przypisy

  Loading...