Czytelnia / Janusz Nowak

Janusz Nowak (ur. w 1954 w Wodzisławiu Śląskim)  nauczyciel, krytyk literacki, folklorysta, poeta, dziennikarz i animator kultury. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1977) oraz studium doktoranckiego funkcjonującego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1985), doktor nauk humanistycznych. Wieloletni nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, były wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Redagował „Almanach Prowincjonalny” oraz miesięcznik PWSZ w Raciborzu – „Eunomia”; współpracownik dwumiesięcznika „Topos”, na którego łamach opublikował szereg esejów i szkiców literackich poświęconych współczesnej poezji polskiej. Autor tomu poezji Biedny polski katolik czyta Życie Keitha Richardsa (2017), książek z dziedziny folklorystyki i regionalistyki, m.in. Związki Raciborza z literaturą polską  (1998),  Legendy  i  podania  dawnego  Raciborza   (2004),  Świątobliwa  Księżniczka  i  inne  opowiadania:  osiem  zamyśleń nad raciborskimi legendami (2004), Parafia NSPJ w Raciborzu (2005), artykułów historycznoliterackich i folklorystycznych drukowanych m.in. w „Ruchu Literackim”, „Literaturze Ludowej”, „Polonistyce”.

Źródła internetowe:
https://www.raciborz-art.pl/literatura/janusz-nowak/

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...