Czytelnia / Roman Bobryk

fot. Iwona Grabska-Gradzińska

Roman Bobryk (ur. 1971) – literaturoznawca, polonista i slawista, doktor habilitowany, profesor uczelni w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autor trzech monografii (Martwa natura: gatunek, motywy, kompozycje, 2011; Martwa natura w poezji polskiej XX wieku, 2015 i Koncept poezji i poety w wierszach Zbigniewa Herberta, 2017) oraz ponad stu artykułów naukowych opublikowanych w tomach zbiorowych i pismach naukowych w kraju i za granicą. Członek redakcji pism slawistycznych „Slavica Tergestina” (Uniwersytet w Trieście) i „Mirgorod” (Uniwersytet Lozański – Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich w Siedlcach). Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Практики и интерпретации” (Południowy Uniwersytet Federalny w Rostowie nad Donem) i Rady Ekspertów pisma „Slavicum Press. Laboratory of Slavic Studies” (Uniwersytet Zuryski). Główne obszary zainteresowań: literatura polska i rosyjska XX i XXI wieku, problematyka relacji pomiędzy literaturą i malarstwem/sztuką, semiotyka sztuki, semiotyka kultury.

Twórczość:

 Prace naukowe:

  • Martwa natura: gatunek, motywy, kompozycje, Siedlce 2011
  • Martwa natura w poezji polskiej XX wieku, Siedlce 2015
  • Koncept poezji i poety w wierszach Zbigniewa Herberta, Siedlce 2017

Źródła internetowe:  

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...