Czytelnia / Roman Bobryk

fot. Iwona Grabska-Gradzińska

Roman Bobryk (ur. 1971) – literaturoznawca. Pochodzi z Koszelówki. W 1996 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej za pracę „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta. Próba lektury. W latach 1997-2001 był asystentem w Pracowni Kultury Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2008 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Adiunkt w Pracowni Poetyki i Teorii Literatury Zakładu Literatury Polskiej XIX, XX Wieku i Krytyki Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W latach 2001-2003 był sekretarzem redakcji rocznika „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w Warszawie. Od 2007 roku sekretarz redakcji pisma „Миргород” wydawanego obecnie przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Uniwersytet w Lozannie oraz rocznika „Conversatoria Litteraria” wydawanego przez tenże instytut. W swojej pracy badawczej zajmuje się literaturą i sztuką XX i XXI wieku, w tym twórczością Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Konwickiego.

Twórczość:

 Prace naukowe:

  • Martwa natura: gatunek, motywy, kompozycje, Siedlce, 2011.
  • Martwa natura w poezji polskiej XX wieku, Siedlce, 2015.
  • Koncept poezji i poety w wierszach Zbigniewa Herberta, Siedlce, 2017.

Źródła internetowe:  

Czytaj więcej

Twórczość