Czytelnia / Anna Stec-Jasik

Doktorantka na WydzialePolonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów poświęconych twórczości ZbigniewaHerberta w tomach zbiorowych. Ostatnio opublikowała: „Bez rosy ludzkiegostrachu”. O wierszu „Fra Angelico: męczeństwo świętych Kosmy i Damiana”Zbigniewa Herberta [w:] Liryka i fenomenologia. Zbigniew HerbertTadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej (2016), „…w różnychczasach”. Pamięć i czas w dwóch utworach Zbigniewa Herberta [w:] Niepowinien przysyłać Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości ZbigniewaHerberta (2018).

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...