Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Nie powinien przysyłać Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta

Opis:

Tytuł książki sugeruje, że w niniejszym tomie Czytelnik znajdzie szkice poświęcone aspektom religijnym w twórczości Zbigniewa Herberta. To tylko część prawdy, ponieważ nie istnieje wyizolowana kwestia przekonań religijnych bez poglądów na człowieka. Religia jest sprawą relacji i dlatego rozważania dotyczące obrazu Boga muszą wiązać się z ludzkim autowizerunkiem. Teologia ściśle łączy się z antropologią, a doświadczenie religijne stanowi jeden ze sposobów głębokiego samopoznania i samorozumienia. Nie można mówić o Niepojętym (termin Zbigniewa Herberta), nie mówiąc o człowieku, o jego historii, odpowiedzialności, solidarności z innymi, empatii, aksjologicznej ważności słowa, tożsamości i pamięci. Wszystkie te aspekty twórczości autora Pana Cogito były uwzględniane podczas interpretowania poszczególnych wierszy.

Józef Maria Ruszar

Spis treści:
 • Od Redaktora
 • Nie powinien przysyłać syna
  • Anna Węgrzyniak,  Babcia – Maria Doświadczona
  • Mirosław Dzień,  „Zagubiony fragment”, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni
  • Anna Spiechowicz,  Czy naprawdę nie powinien przysyłać syna? („Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu”)
  • Dorota Siwor,  Trochę o duszy. „Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy”
  • Katarzyna Szewczyk-Haake,  Portret rodzinny albo Jakub i Ezaw („Naprzód pies”)
  • Ewa Goczał,  Z popiołów, z pamięci. O elegii sprawiedliwej Zbigniewa Herberta („Pan Cogito szuka rady”)
  • Anna Hajduk,  O eschatologicznym wymiarze wiersza „Pan od przyrody”
  • Józef Maria Ruszar,  Opuszczone niebo, bo Bóg zszedł na ziemię. Obraz Boga i człowieka w poezji Zbigniewa Herberta
 • Poczucie tożsamości
  • Małgorzata Mikołajczak,  „Nieznośna odpowiedzialność”. Propozycja interpretacji wiersza „Dałem słowo”
  • Wojciech Kudyba,  Świętość słowa w wierszu „Do Ryszarda Krynickiego – list”
  • Roman Bobryk,  Dlaczego czasem wiersz udaje wiersz? Uwagi na temat utworów „Apollo i Marsjasz” oraz „Prolog”
  • Tomasz Tomasik,  Tautologia i dysjunkcja. Narcyz Herberta
  • Krystyna Latawiec,  O literackiej zoologii Zbigniewa Herberta. Rekonesans
  • Joanna Adamowska,  Ratujmy Nikifora. Herberta teksty interwencyjne
  • Agnieszka Łazicka,  Zbigniew Herbert o pamięci ciała („Pan Cogito a pewne mechanizmy pamięci”)
  • Anna Stec-Jasik,  „…w różnych czasach”. Pamięć i czas w dwóch utworach Zbigniewa Herberta