Czytelnia / Izabela Piskorska-Dobrzeniecka

Izabela Piskorska-Dobrzeniecka doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historyk sztuki. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji literatury ze sztukami plastycznymi. Przygotowuje rozprawę dotyczącą prozy artystycznej Cypriana Norwida. Autorka prac: Sztuka pisania o „Drewnie” [w:] „Litteraria Copernicana”: Ciało w literaturze dawnych wieków (2012, nr 1 (9)), red. P. Bohuszewicz, I. Szczukowski; Jerzy Nowosielski jako twórca pogranicza [w:] Wspólne dziedzictwo kulturowe, red. E. Ambroziak i in. (2013), Sybir oczyma Cezarego Mickiewicza [w:] Sybir: Doświadczenia. Pamięć, red. S. Trzeciakowska, Białystok (2015); w druku: Temat Spartański w malarstwie europejskim XIX w. – bohaterowie, motywy, miejsca. Próba katalogu [w:] Sparta w kulturze polskiej. Część II: Przekroje, syntezy, konteksty, red. M. Kalinowska i in., Warszawa (2016), Nagrobek – smętarz – katakomba – rzeczy ostateczne [w:] Norwidowski świat rzeczy, red. G. Halkiewicz-Sojak i in., Toruń (2016).

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...