Czytelnia / Kamil Pilichiewicz

Kamil K. Pilichiewicz (ur. 1986) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawca, eseista, krytyk literacki. Kustosz, pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz stały współpracownik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktor i sekretarz kwartalnika „Bibliotekarz Podlaski”. Zainteresowania badawcze: poezja i proza XIX i XX w., w tym twórczość m.in. Czesława Miłosza, literatura Zagłady, problematyka doświadczeń granicznych, autobiografizm, memuarystyka. Publikuje artykuły naukowe, szkice krytycznoliterackie i recenzje między innymi w: „Toposie”, „Twórczości”, „Epei”.

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...