Czytelnia / Łukasz Kołoczek

Doktorfilozofii, autor dwóch monografii poświęconych Martinowi Heideggerowi:Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynkówdo filozofii” Martina Heideggera (2016) oraz Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar „Przyczynków do filozofii” (2013).

Czytaj więcejzwiń
Loading...