Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów

Spis treści:
 • Zamiast wstępu
 • Postsekularyzm jako zjawisko kulturowe i perspektywa badawcza
  • Andrzej Draguła,  Powrót wiary, religii czy duchowości? Teolog wobec postsekularyzmu
  • Ireneusz Szczukowski,  Oddalenie i dystans. Hölderlin Jeana-Luca Mariona
  • Łukasz Kołoczek,  Duch muzyki: rekonstrukcja pojęcia i dzisiejsze przejawy
  • Mieszko Ciesielski,  Tomáša Halíka pytanie o dialog między teizmem a ateizmem. Postsekularna próba odpowiedzi
  • Joanna Kogut ,  New Age jako postsekularna forma duchowości
  • Karina Jarzyńska,  Bywaliśmy świeccy. Postsekularne spojrzenie na polską formację modernistyczną
  • Magdalena Piotrowska-Grot, Wyrastanie z raju? Rola eschatologii w polskiej poezji po roku 1989
  • Zofia Zarębianka,  Rodzaje i funkcje biblijnych śladów w poezji Marcina Świetlickiego w kontekście światoodczucia lirycznego ja
  • Katarzyna Szewczyk-Haake,  Na rozdrożu, w pół kroku. Notatki o współczesnych antologiach polskiej poezji religijnej
  • Krzysztof Brenskott,  Techgnoza i „sacrum” cyberkultury Przydatność postsekularyzmu w badaniach nad horyzontem metafizycznym technotwórczości
 • Obrazy Boga i człowieka u wybranych filozofów dwudziestowiecznych. Krótki przewodnik
  • Wojciech Zalewski,  Obrazy Boga i człowieka u wybranych filozofów dwudziestowiecznych Gabriel Marcel (206), Albert Camus (215), Paul Ricoeur (220), Karl Jaspers (227), Martin Buber (233)
Opis:

Epoka postsekularna może być zasadnie nazwana epoką śmierci „śmierci Boga”. Należy jednak pamiętać o tym, że nie oznacza ona powrotu do epoki sakralnej. Postsekularyzm to czas krytyczny czy raczej: postkrytyczny, a nie naiwny. Nie ma możliwości restauracji dawnego porządku. Otwierają się jednak inne perspektywy, które dostrzegamy właśnie za sprawą przejścia/doświadczenia czasu sekularnego. Paradoksalnie okazuje się, że ponowoczesność otwiera przed nami możliwość nie tyle powrotu, ile nawiązania twórczego dialogu z epoką przedsekularną.

Michał Januszkiewicz

Loading...