08.10.2020

Nowy Napis Co Tydzień #070 / Nagroda za najlepszą ksiażkę 2019 roku dla Pawła Panasa

Z przyjemnością informujemy, że Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał nagrodę za najlepszą książkę 2019 roku, którą otrzymali ex aequo: Katarzyna Zechenter autorka Tam i tutajPaweł Panas, autor pracy „Zagubiony wpośród obcych”. Zygmunt Haupt pisarz, wygnaniec, outsider.

Nagrodę za popularyzowanie i promowanie literatury emigracyjnej w polskojęzycznym świecie otrzymał Jan Wolski.

Nagroda Literacka Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie istnieje już od 69. lat, a w skład tegorocznego jury weszli: Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz z Houston; ambasador Andrzej Krzeczunowicz z Warszawy; dr Adam Wierciński z Opola; pisarka dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm z Wilmington.

Paweł Panas, którego książka ukazała się w serii Biblioteka Pana Cogito Instytutu Literatury, jest adiunktem na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Próba krytycznej wiwisekcji dorobku epistolarnego Haupta to przedsięwzięcie pionierskie, poprzedzone przez liczne poszukiwania i szczegółowe ustalenia dokumentacyjne (nieznane do tej pory fragmenty korespondencji), co samo w sobie stanowi istotną zasługę autora.

Mamy zatem do czynienia z wyrazistym zakreśleniem obszaru badań, zreferowaniem celu własnych poszukiwań.Jawi się on jako ambitna próba rekonstrukcji samoświadomości twórczej Haupta, zdeterminowanej przez kondycję wygnańca, ulegającą na przestrzeni lat ewolucji i przechodzącą w figurę outsidera.

Panas proponuje nam Haupta nieoczywistego, widzianego zarówno od strony jego warsztatu pisarskiego będącego przedmiotem badań tekstologicznych, światopoglądu twórczego ujawniającego się poprzez deklaracje w pismach z pozoru marginalnych, ale też poprzez konkretne działania natury „technicznej”, wreszcie od strony wzajemnych relacji pomiędzy epistolografią a zasadniczą częścią twórczości w postaci komponowanych (wydanych i niewydanych) zbiorów opowiadań.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Książkę Pawła Panasa można kupić w naszym e-sklepie.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, Nagroda za najlepszą ksiażkę 2019 roku dla Pawła Panasa, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 70

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...