03.10.2019

Nowy Napis Co Tydzień #017 / Pytania o kondycję człowieka

„Marcin Rychlewski jest związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest filologiem i literaturoznawcą. Jego dorobek poetycki nie ma jednak charakteru polonistycznego w złym tego słowa znaczeniu” – mówi prof. Michał Januszkiewicz, omawiając twórczość związanego z Poznaniem poety. – „Wiersze Rychlewskiego są silnie zakorzenione w tematyce egzystencjalnej. Proponuje on twórczą kontynuację problematyki podejmowanej kiedyś przez Tadeusza Różewicza. Rychlewski pyta o miejsce człowieka we współczesnym świecie, mocno akcentuje zagadnienie ludzkiej tożsamości. Przygląda się też uwarunkowaniom nowoczesności, na przykład konsumeryzmowi”.

 

 

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Michał Januszkiewicz, Pytania o kondycję człowieka, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2019, nr 17

Przypisy

    Loading...