Czytelnia / Michał Januszkiewicz

Michał Januszkiewicz – prof. dr hab., zajmuje się filozofią literatury, fenomenologią i hermeneutyką, a także takimi zagadnieniami, jak egzystencjalizm, nihilizm czy antybohater. Autor książek: Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku (1998), Stanisław Dygat (1999), W-koło hermeneutyki literackiej (2007), Lata 70. Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie (2008, wraz z M. Wesołowskim), Lata 80. Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie (2008, wraz z M. Wesołowskim), Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz (2009, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010), Odpukać w niemalowane. Antologia przesądów (2011), Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie (Poznań 2012, Nagroda Rektora UAM), W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka (2016). Współredagował książki: Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné (2006, z K. Kuczyńską-Koschany), Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny? (2010, z W.J. Bursztą; wyróżnienie w kategorii najlepszy podręcznik akademicki 2011), Nihilizm i nowoczesność (2012, z E. Partygą). Wykładał gościnnie na Państwowym Pomorskim Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku (2007, 2008, 2014), Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym (2014) oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze (2007, 2010). W 2015 roku odbył staż na Albert-Ludwigs-Universität we Fryburgu Bryzgowijskim. Wyróżniony w konkursie K. i M. Górskich (1999), stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2000). Jest członkiem International Institute for Hermeneutics.

Twórczość:

  • Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury, Poznań 1998
  • Stanisław Dygat, Poznań 1999
  • W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007
  • Lata 70. Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie, Poznań 2008 (z Mariuszem Wesołowskim)
  • Lata 80. Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie, Poznań 2008 (z Mariuszem Wesołowskim)
  • Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz, Poznań 2009
  • Odpukać w niemalowane. Antologia przesądów, Poznań 2011
  • Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań 2012
  • W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Poznań 2016

Źródła internetowe:

http://semlit.home.amu.edu.pl/index.php/item/15-michal-januszkiewicz

https://www.goldenline.pl/michal-januszkiewicz/

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...