04.02.2021

Nowy Napis Co Tydzień #086 / Na szlaku dialogu

Polecamy Państwa uwadze tom Mariusza Olbromskiego Na szlaku dialogu.

Mariusz Olbromski to miłośnik Kresów, kultury z nimi związanej i pięknych postaci. Wie, że nie da się o tym śpiewać w pracach kulturoznawczych czy albumach. Zaprzęga więc do tej roli poezję, dobierając te środki wyrazu, które wykorzystują własny temperament artystyczny i zarazem idealnie służą przypominaniu klimatu Kresów, mądremu zachwytowi ich urodą. W tym świetle pojawiają się nie tylko krajobrazy. To także sylwetki ludzi, którzy wyrośli na ziemi historycznie polskiej, choć politycznie i społecznie już dziś obcej. Takiej, którą odwiedzamy myślą, pamięcią. Mariusz Olbromski kieruje ku niej, do jej dzisiejszych gospodarzy, słowa pełne ciepła i soczystych barw

– napisał o książce Piotr Müldner-Nieckowski

Mariusz Olbromski – polonista, filolog klasyczny, muzealnik. Poeta i prozaik, autor kilkunastu książek, członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Łączy bogatą twórczość literacką z intensywną działalnością kulturotwórczą. Zwany niekiedy przez krytykę „poetą pamięci kultury” jest orędownikiem ochrony polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego w regionie przygranicznym i na terenie obecnej Ukrainy, a zarazem budowania pojednania i autentycznego porozumienia między intelektualistami polskimi i ukraińskimi. Jest – między innymi – inicjatorem i współorganizatorem odbywających się od dwudziestu lat spotkań pisarzy, muzealników i naukowców obu narodów w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz w innych miejscowościach na terenie Ukrainy i Polski. Spotkania te noszą nazwę Dialog Dwóch Kultur. Książka poetycka Na szlaku dialogu jest refleksyjnym dziennikiem z podróży, która w ujęciu autora sięga w głąb historii, ale także do wydarzeń najnowszych.

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Literatury w ramach Tarczy dla Literatów

Więcej informacji o tomie na stronie sklepu Instytutu Literatury.

 

M. Olbromski, Na szlaku dialogu, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2020.

okładka książki

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Mariusz Olbromski, Na szlaku dialogu, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 86

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...