Czytelnia / Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza (ur. 1963) – profesor doktor habilitowany, dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, krytyk literacki, historyk literatury. Rozprawę doktorską Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego obronił w 1997 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitację otrzymał na podstawie rozprawy Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948 w 2006 roku. Zajmuje się głównie literaturą chrześcijańską, szczególnie dramatem (cechami konstytutywnymi, narzędziami do analizowania i interpretowania tekstów dramatycznych). Współredaktor czterech monografii naukowych dotyczących cykli, cykliczności oraz literatury religijnej. Zainteresowany procesami historycznoliterackimi zachodzącymi w polskiej literaturze powojennej. W swojej pracy naukowej zajmuje się również epopeją jako ponadgatunkowym punktem granicznym w relacji między literaturą i rzeczywistością – analizuje głównie twórczość Wiesława Myśliwskiego, Sławomira Mrożka i Zbigniewa Herberta. Najważniejsze artykuły publikował w czasopismach: „Ruch Literacki”, „Pamiętnik Literacki”, „Ethos”, „W drodze” czy „Przegląd Powszechny”.

Twórczość:

  • Słownik poetów polskich, Białystok 1997
  • Tragedia ukrzyżowana. Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego, Białystok 1999
  • Pożegnanie z miastem. Szkice, artykuły, recenzje nie tylko o książkach, Białystok 2006 
  • Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 19441948, Białystok 2006
  • Z historią literatury w tle. Daty, osoby, miejsce, Białystok 2011
  • W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety,Białystok 2015
  • Epopeja. Myśliwski, Herbert, Mrożek, Białystok 2016

Źródła internetowe:

http://filologia.uwb.edu.pl/doktoranckie/dk.htm

http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=113

Czytaj więcejzwiń
Loading...