Czytelnia / Michał Gołębiowski

Michał Gołębiowski – historyk literatury specjalizujący się w dawnym piśmiennictwie religijnym, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z takimi periodykami jak „Teologia Polityczna”, „Pressje” czy „Christianitas”, w którym tworzy dział „Teologia poetów”. Dotychczas opublikował dwie książki: Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej (Kraków 2015) oraz Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej (Kraków 2018). Współredagował tomy naukowe: Nagość w kulturze (Kraków 2017) oraz Romantycy na krańcach świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne (Kraków 2015). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi również stronę facebookową poświęconą teologicznym interpretacjom klasycznych dzieł literackich „Mnich stepowy. Literatura, poezja, teologia”.

Czytaj więcejzwiń
Loading...