Czytelnia / Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska

Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – doktor nauk humanistycznych. Autorka opracowań edytorskich: Zbigniew Herbert, Korespondencja rodzinna (2008), Janusz Krasiński, Krzak gorejący. Dramaty (2013), Władysław Terlecki, Krótka noc. Dramaty (2016). Redaktor prowadząca serii „Dramat Polski. Reaktywacja”. W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się: literatura polska XX wieku, polski dramat XX wieku (w tym radiowy) oraz dramat współczesny, edytorstwo naukowe.

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Gabinet luster. Śmiechtwórczości Zbigniewa Herberta, Warszawa 2015
  • Janusz Krasiński. Świadectwo, Łódź 2020

Źródła internetowe:

https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/kramkowskadabrowska-agnieszka

https://polskidramat.pl/o-nas/

 

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...