Czytelnia / Andrzej Dębkowski

Andrzej Dębkowski – poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca. Autor szkiców i esejów krytycznoliterackich. Urodził się w 1961 roku w Zelowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. Redaktor prowadzący ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Kulturalna”.

Współzałożyciel Klubu Literackiego „OD-NOWA” w Bełchatowie, redaktor serii wydawniczej „Biblioteka OD-NOWY”. W 1990 roku redagował pierwsze w województwie piotrkowskim pismo prywatne „Kurier Zelowski”. Był redaktorem naczelnym pisma kulturalno-społecznego „Twórca”. Współpracował z takimi pismami, jak: „Akcje i Reakcje”, „Wiadomości”, „Wieści Zelowskie”, „Nowiny Bełchatowskie”, „Piotrkowski Informator Kulturalny”, kwartalnik kulturalny „Siódma Prowincja”, „Kalejdoskop”, „Iskra” i wielu innych.

Debiutował w 1988 roku w miesięczniku „Do Przodu”. Publikował swoje wiersze, m.in.: w „Wiadomościach Kulturalnych”, „Twórczości”, „Okolicy Poetów”, „Literackiej Polsce”, „Metaforze”, „Sycynie”, „Akancie”, „Literackiej Polsce”, „Nawiasie”, „Autografie”, „Gazecie Kulturalnej”, „LiryDramie”, „Poezji Dzisiaj” oraz w ponad stu krajowych i zagranicznych antologiach i almanachach – w prasie krajowej i zagranicznej.

Jest laureatem kilkudziesięciu  konkursów literackich, wielu nagród i wyróżnień, m.in. dwukrotnym laureatem Wielkiego Lauru Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w dziedzinie publicystyki kulturalnej i felietonistyki (2002, 2004), Nagrody XXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu roku na książkę roku (1998), Medalu Labor Omnia Vincit („Praca wszystko zwycięża”) Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „Dziennikarz roku” (2015) i nominowany do Nagrody Literackiej im. J. Iwaszkiewicza (2017).

Autor ponad tysiąca publikacji prasowych. Jego wiersze tłumaczono na język włoski, czeski, litewski, estoński, rosyjski, węgierski, serbski, ukraiński, niemiecki, grecki, białoruski, angielski, esperanto i ukazały się drukiem w pismach literackich w Niemczech, Czechach, Rosji, na Węgrzech i na Litwie.

Współpracuje, jako publicysta z prasą kulturalną w kraju i za granicą. Jego prace eseistyczne były publikowane w wielu opracowaniach naukowych. Od 1997 roku należy do warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich, gdzie w latach 2011-2015 był członkiem Zarządu Głównego. Obecnie jest członkiem komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich.

Wybrane publikacje:

Wierzyć w siebie (1993)
Wiersze nowe i wybrane (1995)
Wiersze wybrane (1996)
Paryż nie jest taki piękny… (1998)
Magiczne pomysły. Felietony (2001)
Kiedy umiera poeta, umiera świat. Rozmowy z ludźmi pióra (2004)
85 lat dla miasta. Historia Zelowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” (2007)
Do wszystkich niedostępnych brzegów (2013)

Źródła internetowe:

Wikipedia

Związek Literatów Polskich

Czytaj więcej