Czytelnia / Anna Węgrzyniak

Anna Węgrzyniak (ur. 6 września 1951 w Bytomiu) – profesor nauk humanistycznych, literaturoznawca, kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim, w 1984 roku zrobiła doktorat na tej uczelni (O dialektyce reguł organizacji językowej tekstu w twórczości Tuwima. Zagadnienia wybrane, promotorem pracy był Ireneusz Opacki), a w 2001 roku habilitowała się. W 2009 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1975–2002 pracowała w Zakładzie Teorii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, od 2002 roku jest wykładowcą na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a od 2006 roku także na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrony Pracą w Katowicach. Do roku 2015 redaktor naczelna pisma naukowego „Świat i Słowo”. 

Jej specjalnością jest literaturoznawstwo zorientowane w stronę kulturoznawstwa, bada polską literaturę współczesną w kontekście przemian kultury. Autorka kilku monografii oraz ponad 100 artykułów, studiów i recenzji, redaktor licznych tomów zbiorowych.

Twórczość:

Wybrane prace naukowe:

  • Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima (1987)
  • Nie ma rozpusty większej niż myślenie: o poezji Wisławy Szymborskiej (1996)
  • Egzystencjalne i metafizyczne: od Leśmiana do Maja (1999)
  • Czytam, więc jestem: studia, interpretacje, glosy (2004)
  • Ja głosów świata imitator: studia o poezji Juliana Tuwima (2005)
  • W świecie, który wciąż się rozpada: lektury prozy XX i XXI wieku (2019)

Źródła internetowe:

https://polka.ath.bielsko.pl/prof-dr-hab-anna-wegrzyniak-kierownik-katedry/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_W%C4%99grzyniak

 

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...