Wydawnictwa / Kwartalnik Nowy Napis / Kwartalnik Nowy Napis #3. Kompas Kulturowy

Spis treści:
 • Słowo wstępne
 • Kompas kulturowy
  • Paweł Rojek,  W Polsce, czyli nigdzie. Najnowsze dyskusje o naszym położeniu geograficzno-kulturowym
  • Monika Glosowitz,  „Poruszona mapa” Przemysława Czaplińskiego. „Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku”
  • Józef Maria Ruszar,  Polska, ale jaka?
  • Andrzej Szpulak,  Z duchami przodków wzdłuż południka. Filmowo-literacka „via Carpathia”
  • Karol Samsel,  Trzy portrety. Wypisy z anglojęzycznych ech i tropów w polskiej poezji współczesnej
 • Ars Poetica
 • Liryka
  • Józef Baran,  wiersze Poezja i kondory, Widok ze szpitalnego okna, Są tacy
  • Miłosz Biedrzycki,  wiersze Dzień, w którym dowiedziałem się o istnieniu oboju miłosnego, Śpiew mrowińskiego, Organum, Ciało, Do kreszu nocy część 1
  • Dawid Kujawa,  Nijak cię zadekretować. O wierszach Miłosza Biedrzyckiego
  • Anna Mochalska,  wiersze początek wyprawy. pojenie, początek wyprawy. oddychanie, ciąg dalszy. zamieranie
  • Monika Brągiel,  Nie dać się zwieść, dać się prowadzić. O wierszach Anny Mochalskiej
  • Maciej Taranek,  wiersze wiem coś, nie wiem nic, spałeś, o, jabłoni, wyłem, co to było, miałaś
  • Krzysztof Sztafa,  Mówiąc pestka, słyszę pustka: powtórka z Taranka
  • Zofia Zarębianka,  wiersze Z Orłowa, *** [Białe miasteczka...], *** [Na molo w Orłowie...], *** [A jeślibym jednak umarła...]
 • Epika
  • Mariusz Wilk,  Przechadzki z cieniem, Polak Partenopejski, Most Herlinga
 • Dramat
  • Antoni Libera,  Człowiek na torze albo do trzech razy sztuka. Libretto opery w trzech aktach
  • Maciej D. Woźniak,  Między operą a teatrem absurdu. „Człowiek na torze” Antoniego Libery
 • Szkice
  • Radosław Wiśniewski,  Okulary Platona, pięści Machiavellego i latarki w ciemności. Pamięci Juliusza Gabryela
  • Rafał Gawin,  Juliusz Gabryel jako brak miejsca na ziemi
 • Sztuka
  • Lechosław Lameński,  Szczep Rogate Serce, zwany również Szczepem Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”
Opis:

Na to, że Polska kulturowo i cywilizacyjnie leży nie tylko między Wschodem a Zachodem, ale również między Północą a Południem, zwróciło ostatnio uwagę dwóch, tak różnych, autorów, jak Marek A. Cichocki w książce Północ i Południe oraz Przemysław Czapliński w Poruszonej mapie. Ta problematyka stała się punktem wyjścia dla „Kompasu Kulturowego”, wiodącego działu niniejszego numeru „Nowego Napisu”.

Paweł Rojek w swoim eseju Polska, czyli nigdzie, wychodząc od wizji Cichockiego i Czaplińskiego, przedstawia własną propozycję spojrzenia na „geograficzno-kulturowe położenie Polski”. O Poruszonej mapie pisze także Monika Glosowitz. Józef M. Ruszar szkicuje własną mapę współczesnych cywilizacyjnych napięć oraz wyzwania, w obliczu jakich, w tym kontekście, staje Polska. Karol Samsel tropi z kolei wpływy poezji anglojęzycznej na najnowszą poezję polską, przyglądając się trzem tomikom wybranych poetów: Jerzego Jarniewicza, Kacpra Bartczaka oraz Andrzeja Sosnowskiego. Andrzej Szpulak o związkach Polski z Południem pisze na przykładzie filmu Macedończyk Petro Aleksowskiego.

W kolejnej odsłonie naszego działu „Ars poetica” znajdziemy tym razem autokomentarze Tadeusza Dąbrowskiego, Artura Grabowskiego, Krzysztofa Lipki i Daniela Odiji. Dział liryka zawiera prezentację nowych wierszy i towarzyszących im odczytań: wiersze Miłosza Biedrzyckiego opatrzone są szkicem Dawida Kujawy, utwory Anny Mochalskiej omawia Monika Brągiel, a zestaw aż siedmiu niepublikowanych dotąd wierszy Macieja Taranka interpretuje Krzysztof Sztafa. Oprócz nich znajdziemy tu także nowe wiersze Józefa Barana i Zofii Zarębianki.

Następny dział zawiera teksty Mariusza Wilka poświęcone tropieniu neapolitańskich – i nie tylko – śladów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Dramat reprezentuje z kolei operowe libretto: Człowiek na torze albo do trzech razy sztuka Antoniego Libery. Librettu towarzyszy omówienie autorstwa Macieja Woźniaka.

Oba teksty działu „Szkice” poświęcone są zmarłemu niedawno Juliuszowi Gabryelowi. Jego postać i wiersze przybliżają nam Radosław Wiśniewski oraz Rafał Gawin.

Oprawę graficzną numeru zawdzięczamy Leszkowi Konarskiemu. Są to prace artysty, którym zainteresowanie przeżywa ostatnio prawdziwe odrodzenie – Stanisława Szukalskiego, założyciela Szczepu Rogate Serce, oraz Mariana Konarskiego, najważniejszego członka tej formacji. Historię Szczepu przybliża w swoim szkicu Lechosław Lameński.

Jako że dzieło Szukalskiego prowokuje również do przemyśleń na temat kulturowej przynależności polskiej twórczości, zamykający kwartalnik dział "Sztuki" można odczytać także w kontekście głównego tematu tego numeru naszego pisma.

Loading...