Czytelnia / Justyna Miodońska

Doktorantka piątego roku nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pod opieką prof. dra hab. Wojciecha Ligęzy przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą prozy Józefa Łobodowskiego. Jej licencjat Sakralna perspektywa miłości w kontekście symboliki przestrzeni w poematach: ‹‹W Szwajcarii›› Juliusza Słowackiego i ‹‹Assunta›› Cypriana Norwida ukazał się w formie elektronicznej (2013). Redaktorka tomu O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania (2018), współredaktorka tomów Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej Kraków-Warszawa 2019 oraz Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej, Kraków-Warszawa 2019. Autorka szkiców: „Wkraczali we mnie ostro”. Wstyd (Rovigo) w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta red. J. M. Ruszar, Kraków 2015, „Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit”. Romantycy i Przemysław Dakowicz o szaleństwie i poezjiw: O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania (2018), Poezja Bogiem przepleciona. Obraz Boga w poezji Juliana Tuwima w:Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Bielsko-Biała – Kraków 2019.

Kierownik wydawnictwa w Instytucie Literatury.

Czytaj więcejzwiń
Loading...