Czytelnia / Przemysław Koniuszy

Przemysław Koniuszy – student na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyk literacki. Publikował między innymi w „Lampie”,„Odrze”, „Twórczości” i „Toposie”. Prowadzi stronę Szelestkartek.pl. Najnowsze publikacje: Filozoficzne perspektywy wczesnej twórczościpoetyckiej Tomasza Różyckiego [w:] Filozoficzne aspekty literatury. Strategieinterpretacyjne (2018), Formy pustki w poezji emanacyjnej. „Widokgłębokiej wieży” Zenona Fajfera, „Maska” (2018).

Źródło internetowe:

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/obrazy-boga-w-literaturze-polskiej-xx-i-xxi-wieku%2C228.html

Czytaj więcejzwiń
Loading...