24.04.2020

Zło nienawiści

Tekst pochodzi ze zbioru Notatki do całości.

W dawaniu świadectwa świadomości, stanowi myśli, władzom poznawczym człowieka nie powinno być agresji, chęci odwetu. Jest to zgodne z logiką zakorzeniania się, ponieważ – wyrażając się słowami Cypriana K. Norwida – „Po uczuciu zemsty, chociażby w piersiach tak ska­listych jak Annibala piersi, następować musi osłabienie, bo nasienie zemsty liś­cia w sobie ani kwiatowego węzła nie ma, ani może dawać drzewa z korze­niami, lecz wykorzenienie i perzynę”.

Z poezji wyzbytej nie­nawiści wybija źródło nadziei, dzięki niej los otwiera się na przyszłość; to odpór dany władczemu nihilizmowi, dowód za­korzenienia się w autentycznym bycie.

1985–1986

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Zbigniew Chojnowski, Zło nienawiści, Czytelnia, nowynapis.eu, 2020

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...