10.06.2021

Nowy Napis Co Tydzień #104 / O sytuacji artystów w Polsce

Obejrzyj debatę

Projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego wywołał intensywną dyskusję nie tylko w środowiskach artystycznych. Tymczasem specyfika pracy polskich artystów pozostaje nieznana wielu odbiorcom kultury – aby przybliżyć im realia, w jakich żyją twórcy, Instytut Literatury zaprasza na debatę „O sytuacji artystów w Polsce”, podczas której omówione zostaną doświadczenia reprezentantów różnych dziedzin działalności twórczej.

Rozmowa odbędzie się w czwartek 10 czerwca 2021 rokuo godz. 18:00 w krakowskim Salonie Literackim Instytutu Literatury przy ul. Smoleńsk 20. Poprowadzi ją Michał Zabłocki – poeta, autor tekstów piosenek, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wśród zaproszonych gości znajdą się:

Romana Agnel, tancerka i choreografka, dyrektorka naczelna i artystyczna Baletu Dworskiego Cracovia Danza
Magdalena Okraska, działaczka społeczna, nauczycielka i pisarka, redaktorka „Nowego Obywatela”
Beniamin Bukowski, zastępca dyrektora ds. artystycznych Starego Teatru
Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury


Dyskutanci porozmawiają o realiach życia polskich artystów: o tym, na ile ich praca odbiega od stereotypowych wyobrażeń na jej temat oraz o próbach unormowania ich sytuacji zawodowej i statusu prawnego w kontekście projektu Ustawy o uprawnieniach artysty. Debata transmitowana będzie na żywo na portalu NowyNapis.eu oraz fanpage’u facebookowym Instytutu Literatury.

Projekt Ustawy o uprawnieniach artysty jest odpowiedzią na szereg postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowiska twórcze. Celem ustawy jest ucywilizowanie warunków pracy artystycznej i zapewnienie najmniej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci łatwiejszego dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Aż 60 proc. artystów znajduje się w trudnym położeniu (zarobki poniżej średniej krajowej), a 30 proc. w bardzo trudnym (zarobki poniżej płacy minimalnej, przy konieczności samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Tylko niecałe 7 proc. twórców można zaliczyć do osób względnie zamożnych. Ponadto większość, bo 54 proc. twórców, pracuje w ramach umowy o dzieło, 30 proc. pracuje bez żadnej umowy, a jedynie ok. 14 proc. może liczyć na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Patronat medialny nad debatą sprawują:

• Kwartalnik „Nowy Obywatel”
• Portal Teatralny.pl
• Portal e-teatr.pl

 

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, O sytuacji artystów w Polsce, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 104

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...