25.11.2021

Nowy Napis Co Tydzień #128 / Siedemdziesięciolecie prof. Wojciecha Ligęzy

8 listopada 2021 roku prof. Wojciech Ligęza obchodził swoje siedemdziesięciolecie. Katedra Literatury Współczesnej XX Wieku (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) zorganizowała dla Profesora uroczyste pożegnanie w Collegium Maius.

Redakcja NNCT serdecznie gratuluje prof. Ligęzie wspaniałego jubileuszu.

Zachęcamy również do zapoznania się z biografią jubilata, z jego pracami naukowymi, jak również z krótkim pożegnalnym przemówieniem prof. Ligęzy.

Autor nagrania: dr hab. Józef Ruszar

Wojciech Ligęza – historyk literatury, krytyk, eseista, wiceprezes oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie, profesor tytularny na Wydziale Polonistyki UJ, zajmuje się głównie poezją polską XX wieku oraz literaturą emigracyjną.

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium napisane pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki); następnie podjął pracę jako asystent w Instytucie Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zwolniony na skutek represji stanu wojennego). Debiutował w 1975 roku na łamach „Życia Literackiego” (nr 19) recenzją powieści Mariana Pilota Zakaz zwałki. Artykuły i recenzje literackie drukował między innymi w „Odrze” i „Twórczości”. W 1983 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim na podstawie rozprawy Wiersze Wisławy Szymborskiej. Problemy poetyki. W 1984 roku został zatrudniony w Instytucie Polonijnym UJ. W 1985 roku przebywał w Nowym Jorku na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej; rozpoczął tam współpracę z „Przeglądem Polskim”, gdzie w publikował w latach 1985-98 (także pod pseud.: Bronisław Dobrzański). Współpracował też z lokalną prasą krakowską wydawaną poza zasięgiem cenzury (pod pseud. Henryk Flis, Lektor, XX). W 1989 roku w ramach stypendium im. Romerów przebywał w Ottawie, opracowując archiwum Beaty Obertyńskiej. Kontynuując twórczość krytycznoliteracką, drukował artykuły i recenzje między innymi w: „Dekadzie Literackiej”, „PAL. Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Tyglu Kultury” oraz „Nowych Książkach”, „Akcencie” i „Kwartalniku Literacko-Artystycznym”. W 1998 roku habilitował się na UJ na podstawie książki Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych. W 1999-2002 brał udział w pracach Komitetu Badań Polonii PAN. W październiku 2001 roku przeniósł się do Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku w Instytucie Polonistyki UJ, w latach 2002-2007 wygłaszał nadto wykłady o literaturze w Studium Literacko-Artystycznym UJ. W 2003 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a także nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W 2000 roku wszedł w skład rady redakcyjnej „Archiwum Emigracji” i jury Nagrody „Archiwum Emigracji”, a w 2002 roku został członkiem rady naukowej periodyku „Świat i Słowo”. Od 2011 bierze udział w pracach redakcji „Kontekstów Kultury”, od tego samego roku bierze udział w pracach zespołu redakcyjnego londyńskiego rocznika „Ekspresje”. W latach 2007-2009 był członkiem jury Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Jest jurorem Nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, a od 2012 – Nagrody Orfeusz. W 2001 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Pisarzy. Wspólnie z Gabrielą Matuszek redaguje serię wydawniczą „Krakowska Biblioteka SPP”… Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011).

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, Siedemdziesięciolecie prof. Wojciecha Ligęzy, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 128

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...