29.06.2023

Nowy Napis Co Tydzień #209 / Wielkie tematy noblisty

Wydawnictwo Media Rodzina proponuje czytelnikom serię, której autorem jest Hermann Hesse, a w jej ramach – antologię opowiadań noblisty. O zbiorze tak mówi prof. Michał Januszkiewicz:

Na tom składa się dwanaście opowiadań, z których aż sześć to teksty czytelnikowi już znane […]. Hesse to jeden z najwybitniejszych prozaików, laureat Nagrody Nobla, znany jest zwłaszcza jako autor wielkich powieści. […] W tym przypadku mamy do czynienia z opowiadaniami, które obejmują stosunkowo duży okres jego twórczości, bo od 1903 do 1948 roku. Są więc tu opowiadania młodzieńcze, wydawane przed wybuchem I wojny światowej, jak i teksty z późniejszego okresu. Ale nawet w tych najwcześniejszych dochodzą do głosy wielkie tematy Hessego, na przykład napięcie między indywiduum a zbiorowością […] czy bunt wobec wartości mieszczańskich.

Więcej informacji na nagraniu:

O serii prozy Hermana Hessego tak pisze Wydawnictwo Media Rodzina:

Książki tego twórcy od wielu lat należą do literackiego kanonu, bez lektury których trudno zaliczyć się do grona współczesnych intelektualistów. Twórczość noblisty inspirowana jest filozofią buddyjską, psychoanalizą oraz egzystencjalizmem. Według Komitetu Noblowskiego „reprezentuje zarówno klasyczne ideały humanisty, jak i wysokie wartości stylu”.

H. Hesse, Najsłynniejsze opowiadania, przeł. M. Łukasiewicz, Media Rodzina, Poznań 2022.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Michał Januszkiewicz, Wielkie tematy noblisty, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2023, nr 209

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...